ภาษา : ไทย

รอบรั้ว S.K.C

 SKC NEWS UPDATE !!

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New year 2017 ขึ้น เพื่อส่งต่อความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยกิจกรรมภายในงานมีการจับรางวัลของขวัญ ที่นักเรียน - นักศึกษาได้รับทุกคน รวมถึงของขวัญจากอาจารย์ทุกท่านเพื่อมอบให้กับนักเรียน - นักศึกษาทั้งรอบเช้า รอบบ่าย และรอบสมทบ 


วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2016 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อส่งเสริมให้นักเรียน - นักศึกษาได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีความสามัคคีภายในสีของตน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สำหรับกีฬาที่แข่งขันในปีการศึกษานี้ ได้แก่ บาสเกตบอลชาย ,บาสเกตบอลหญิง, แบดมินตันชาย ,แบตมินตันหญิง ,ปิงปองชายเดี่ยว ,ปิงปองชาย 


วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ซึ่งในกิจกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา ได้ร่วมกันถวายความอาลัย ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ มีการแปลอักษรเป็นเลขเก้าไทย และการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 


วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามืนทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต 


วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมผูกไท ติดเข็มขึ้น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับรุ่นน้อง ปวช.1 ที่มาจากหลายที่ หลากสถาบัน เข้าสู่รั้ว ว.ส.ก. และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และช่วยเหลือรุ่นน้องในอนาคต กิจกรรมมีการมอบของที่ระลึกและผูกข้อมือจากรุ่นพี่ 


ถือเป็นประเพณีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์ได้รำลึกนึกถึงพระคุณของครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชามา โดยภายในกิจกรรมมี 


Facebook Fanpage


S.K.C News Round Up
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ สารสาสน์ กนก วิทยาลัย SKC กนกอนุสรณ์ บริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ สารสาสน์ กนก วิทยาลัย SKC กนกอนุสรณ์ บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ สารสาสน์ กนก วิทยาลัย SKC กนกอนุสรณ์ บริหารธุรกิจ